Sleutelcontract
Hondenuitlaatservicemax verklaart dat zij de huissleutel van:
Naam eigenaar hond
Adres
Postcode
Woonplaats
Email
• Niet zal dupliceren;
• Niet zal voorzien van naam en adres;
• Zorgvuldig in huis zal bewaren;
• Slechts die dagen bij zich draagt waarop de hond moet worden uitgelaten;
• Slechts zal gebruiken ten behoeve van het uitlaten van de honden;
• Onmiddellijk terug zal geven als de eigenaar hierom vraagt, daarbij zal dit contract direct worden beëindigd.

Bij verlies of diefstal van de huissleutel zal Hondenuitlaatservicemax opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.
Hondenuitlaatservicemax kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van verlies of diefstal van de huissleutel.
Sleutels dienen vast te zitten aan een stevige ring met een naamkaartje waar u de naam van uw huisdier op zet (niet uw adres).
Getekend te
Datum
Naam opdrachtgever:
Handtekening opdrachtgever
Naam opdrachtnemer
Handtekening opdrachtnemer